Doelstelling

De stichting heeft ten doel om minderbedeelden in Maasland te ondersteunen, in het bijzonder de jeugd en senioren, alsmede lokale culturele projecten en initiatieven in Regio Maasland te financieren en te ondersteunen.