Verantwoording

Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter: Kees van der Vaart
Secretaris: Leo Jansen
Penningmeester: Marlize van der End – van Nierop

Ons beleidsplan
De stichting neemt op verzoek van hulpbehoevende personen of via intermediaire organisaties / personen zoals maatschappelijk werk, schuldhulpmaatje en huisartsen contact op met de hulpbehoevenden om de problematiek te bespreken en te overleggen op welke wijze en in welke vorm hulp verleend kan worden. De stichting verleent haar hulp door middel van advisering over besteding van geld, verschaffen van geld om schulden af te lossen, verzekeringen te betalen of noodzakelijke zaken aan te schaffen of verstrekt hulp in natura (apparaten, meubilair enz). De stichting werkt daarin samen met de gemeentelijke afdelingen en andere instellingen met vergelijkbare taken en doelstellingen.
De stichting verkrijgt haar geld door donaties vanuit het bedrijfsleven. De stichting werft geld afhankelijk van de behoefte aan middelen en besteed het geld volledig aan de doelen van de stichting. Het vermogen op elk moment is beperkt.

Ons beloningsbeleid
het bestuur van de stichting bestaat volledig uit vrijwilligers die voor hun inzet geen vergoeding krijgen en geen onkosten declareren

Onze uitgeoefende activiteiten 2012
In het afgelopen jaar zijn regelmatig de bestaande “klanten” van de stichting bezocht en hebben gesprekken plaatsgevonden met nieuwe klanten. Bestaande en nieuwe klanten zijn op diverse manieren ondersteund. Voorts is regelmatig overleg gepleegd met organisaties met vergelijkbare doelstellingen.

Onze uitgeoefende activiteiten 2013
In het afgelopen jaar zijn regelmatig de bestaande “klanten” van de stichting bezocht en hebben gesprekken plaatsgevonden met nieuwe klanten. Bestaande en nieuwe klanten zijn op diverse manieren ondersteund. Voorts is regelmatig overleg gepleegd met organisaties met vergelijkbare doelstellingen.

Onze uitgeoefende activiteiten 2014
Ook in dit jaar zijn regelmatig de bestaande “klanten” van de stichting bezocht en hebben gesprekken plaatsgevonden met nieuwe klanten. Bestaande en nieuwe klanten zijn op diverse manieren ondersteund. Voorts is regelmatig overleg gepleegd met organisaties met vergelijkbare doelstellingen.

Financiële verantwoording 2012
financieel overzicht op basis afgeronde bedragen in euro’s
vermogen op 01-01-12 3.000
inkomsten uit sponsoring 15.000
uitgaven aan ondersteuning “klanten” 16.000
vermogen op 31-12-12 2.000

Financiële verantwoording 2013
financieel overzicht op basis afgeronde bedragen in euro’s
vermogen op 01-01-13 2.000
inkomsten uit sponsoring 10.000
uitgaven aan ondersteuning “klanten” 11.000
vermogen op 31-12-13 1.000

Financiële verantwoording 2014
financieel overzicht op basis afgeronde bedragen in euro’s
vermogen op 01-01-14 1.000
inkomsten uit sponsoring
uitgaven aan ondersteuning “klanten”
vermogen op 31-12-14