Home

Maasland is een welvarende gemeenschap met structureel een lage werkeloosheid en weinig personen / gezinnen die afhankelijk zijn van een sociaal vangnet zoals de bijstand.

Statistisch is dat een mooi gegeven, maar de personen en gezinnen die wel financiƫle problemen hebben schieten daar niet veel mee op. Voor hen is het moeilijk om volwaardig mee te doen.

Om deze personen en gezinnen te helpen heeft een aantal jaren terug een lokale ondernemer het initiatief genomen om een stichting op te richten. De Stichting Klein maar Dapper.

De stichting is op grond van haar statuten actief binnen de grenzen van de voormalige gemeente Maasland.

Personen en gezinnen die vanwege moeilijke financiƫle omstandigheden hulp nodig hebben kunnen een beroep doen op de stichting Klein maar Dapper. Dat kan door het invullen van het contactformulier, dat kan ook door contact op te nemen met een van de bestuursleden of een vertrouwenspersoon zoals bijvoorbeeld een huisarts te vragen contact op te nemen.

De stichting heeft een klein bestuur en vind vertrouwelijke behandeling van hulpvragen van personen en gezinnen bijzonder belangrijk.