Verantwoording

Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter: Kees van der Vaart
Secretaris: Leo Jansen
Penningmeester: Marlize van der End – van Nierop

 

Ons beleidsplan
De stichting neemt op verzoek van hulpbehoevende personen of via intermediaire organisaties / personen zoals maatschappelijk werk, schuldhulpmaatje en huisartsen contact op met de hulpbehoevenden om de problematiek te bespreken en te overleggen op welke wijze en in welke vorm hulp verleend kan worden. De stichting verleent haar hulp door middel van advisering over besteding van geld, verschaffen van geld om schulden af te lossen, verzekeringen te betalen of noodzakelijke zaken aan te schaffen of verstrekt hulp in natura (apparaten, meubilair enz). De stichting werkt daarin samen met de gemeentelijke afdelingen en andere instellingen met vergelijkbare taken en doelstellingen.
De stichting verkrijgt haar geld door donaties vanuit het bedrijfsleven. De stichting werft geld afhankelijk van de behoefte aan middelen en besteed het geld volledig aan de doelen van de stichting. Het vermogen op elk moment is beperkt.

 

Ons beloningsbeleid
het bestuur van de stichting bestaat volledig uit vrijwilligers die voor hun inzet geen vergoeding krijgen en geen onkosten declareren

 

Activiteiten 2020.

In het afgelopen jaar zijn ook de activiteiten van de stichting in sterke mate beïnvloed door de beperkingen die Corona veroorzaakte. Het thuis bezoeken van bestaande en nieuwe “klanten” was door de corona nauwelijks mogelijk. Hulpverlening in de vorm van het beschikbaar stellen van witgoed en meubilair is wel doorgelopen maar op een lager niveau dan alle voorgaande jaren. Advisering over het oplossen van schulden en ondersteuning bij procedures vond het afgelopen jaar nauwelijks plaats. De problematiek zal in het afgelopen jaar zeker niet kleiner zijn geweest

Er is wel veel tijd en energie gestoken in inzamelingsacties voor de voedselbank in Maassluis. De stichting heeft het initiatief genomen om viermaal een weekend lang actie te voeren bij de lokale AH. Deze acties waren zeer succesvol en leverden steeds grote hoeveelheden levensmiddelen en andere noodzakelijke artikelen op voor het toenemende aantal personen dat geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van de voedselbank

Financiën 2020
Download hier de balans van 2020.